De ploeg

Momenteel leeft Parckfarm vzw van overheidssubsidies om ondersteuning te bieden aan de burgerprojecten die we voortstuwen. De vereniging heeft 3 werknemers (halftijds) die de administratie en het management van de vereniging beheren en de verschillende projecten ondersteunen. De kracht van de associatie is de betrokkenheid van burgers met verschillende achtergronden, afkomst, religies alsook de vele vrijwilligers die zich inzetten voor Parckfarm. 

 

De werknemers:

Mina, verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer van de projecten – mina@parckfarm.be

Stéphanie, verantwoordelijk voor de vrijwilligerscoördinatie en communicatie – stephanie@parckfarm.be

Yolan, Natuur animator voor het project “De la fourche à l’assiette” – yolan@parckfarm.be

Op zoek, verantwoordelijk voor het beheer van de Farmhouse en de ontvangst