Prijs

PRIJS

“De bewuste bijdrage”

Eén van de doelstellingen van vzw Parckfarm is het versterken van het sociale weefsel door ontmoetingen tussen bewoners mogelijk te maken. In haar hoedanigheid van « sociale boerderij  » is de vzw een open platform dat op innovatieve wijze een eco-productie promoot, een duurzame en solidaire levensstijl in een stedelijk milieu. Dat is waarom vele van onze ateliers functioneren volgens de logica van de bewuste en solidaire bijdrage (prijs).

  • Wat is de bewuste bijdrage ? Het gaat om en som in euros die elkéén van de deelnemers beslist  te geven voor de ervaring  die werd opgedaan tijdens een atelier. De bewuste bijdrage maakt komaf met een vaste prijs: het is degene die geniet van een dienst die beslist wat zijn bijdrage zal zijn. Door op die manier tewerk te gaan worden we uitgenodigd na te denken over onze relatie met geld en onze  manier om onze goederen uit te wisselen. Deze vorm van vergoeding of betaling heeft nood aan bewustwording, zowel in haar presentatie als de uitoefening ervan. De bewuste bijdrage erkent de waarde van de begeleiding, van het geheel van kosten verbonden aan de organisatie ervan en van het gehele werk dat werd gerealiseerd om het evenement tot stand te brengen en het beoogde kwaliteitsniveau te bereiken.

 

  • De regels van het spel:
    – Het is de som in euro die u bewust geeft voor wat u hebt ervarenin functie van uw financiële mogelijkheden en in functie van de mate waarin u steun  wilt geven aan de vzw Parckfarm en aan zijn activiteiten. De som is verplicht maar niet vereist.
    – De overhandiging ervan gebeurt aan het einde van het atelier op niet-anonieme wijze aan de begeleider, maar anoniem naar de andere deelnemers toe.
    – Er is geen rechtvaardiging  voor de gedane gift, die steeds betrekking heeft op de uitwisseling en de uitleg aan het begin van de sessie.

 

 

Prijs van de huur van de serre

De prijs van de huur van de serre
Gratis Informele vergaderingen die rechtstreeks de wijk

aanbelangen of gratis activiteiten (of met bewuste

bijdrage) die een meerwaarde betekenen voor het  

park en/of de bewoners van de wijk

30€/uur Verlaagde prijs (partners, enz.)
50€/uur Volle prijs
(met een minimumverhuur van 3 uur)
Wil u personeel ?
JA
Ik wil dat er iemand van de vzw aanwezig is tijdens het evenement (ook om de cafetaria te openen)
16,50€/u
NEE

Ik ben onafhankelijk en ik neem de verantwoordelijkheid voor de locatie en de serre

Download en teken de conventie