Leden

 

De vereniging wordt gedragen door en voor alle inwoners van de wijken rond de site van Thurn&Taxis. Iedereen die wenst gebruik te maken van de cafetaria of van de ateliers van de vereniging is verplicht om zich (gratis!) lid te maken van de vzw.

De leden hebben het recht om de Algemene Vergaderingen van de vereniging bij te wonen & actief deel te nemen, maar kunnen niet stemmen. De actieve leden (zoals gedefinieerd volgens de wet) zijn zowel de actieve bewoners binnen de vereniging als de vrijwilligers-animatoren, de projecthouders en diegenen die steeds klaar staan om een handje te helpen voor een dagje collectief werken. Deze leden hebben het recht om te stemmen tijdens de Algemene Vergaderingen.

De leden van de Raad van Bestuur (RvB) zijn enkel de inwoners van de buurt. Het mandaat van de voorzitter wordt gratis uitgevoerd. Het gaat om een acte van engagement & actieve inzet in het kader van burgerparticipatie. De RvB wordt gestemd tijdens een Algemene Vergadering.

Het beslissingsorgaan is de Parckfarm kern, waar de werknemers, de leden van de RvB en 1 persoon voor elk project van het burgerplatform deel van uitmaken. Beslissingen worden op een horizontale wijze genomen, volgens de methode van het weerleggen & regels die aanleunen bij de collectieve intelligentie.