Waarden


De doelstelling van Parckfarm T&T vzw is om ecologische praktijken in een stedelijk gebied te promoten en om de sociale relaties van de verschillende gemeenschappen rond de site van Tour en Taxis te verstevigen.

De vereniging is ontstaan uit het experiment van ParckDesign 2014. Ze wordt gedragen door en voor de buurtbewoners, met als doel de publieke ruimte te animeren en de burgers te ondersteunen bij het opzetten van projecten, ateliers, buurtfeesten en andere burgerinitiatieven

Op het vlak van milieu, is het doel om duurzame voeding, stadslandbouw en duurzame economische modellen te promoten. Verschillende activiteiten (animaties, ateliers, gegidste bezoeken, enz.) worden georganiseerd om een breed publiek te bereiken met “groene” initiatieven. Onder het motto van het festival Parckdesign “van het veld naar het bord”, wil de Kantine ook de professionalisering van de handel in duurzame voeding ondersteunen.

Het sociale luik heeft als doel om ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren en om de sociale relaties te versterken. De vzw is een “sociale boerderij” en is een open platform dat eco-productie en duurzame en solidaire levensstijlen in een stedelijke context op een innoverende manier promoot, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau.