Workshops à la carte

Activiteiten die gratis of voor een vrije bijdrage ** zijn

Gedurende het hele seizoen organiseert Parckfarm workshops die ofwel gratis zijn ofwel voor een vrije bijdrage

Dankzij de steun van Leefmilieu Brussel, de stad Brussel en de gemeente Molenbeek en de regio


Tuinieren
woensdagochtend 10u-12u : PPP
Kruiden workshop
Laboressource
Kokenworkshop
Femme-house
Groene woensdagen
Brood oven  Gratis open op 2 zondagen per maand door Autour du four en Parckfarm
(binnenkort de datas)
De andere dagen op reservatie : link formulier (binnenkort)

Vind al onze activiteiten in onze agenda en volg ons op facebook.

Activiteiten en animaties op aanvraag

Begeleid bezoek (1u) –
Mogelijk om het bezoek
rond een bepaald thema te organiseren
50€ (max 10 personen)
80€ (11-20 personen)
100€ (+ 20 personen)
KruidenWorkshop Voor 8 tot 15 personen
2u
15 – 35€ pp 
Meer info – Link
KookWorkshops
Voor 8 tot 15 personen
2 – 3u
18 – 35€ pp
Verschillende formules mogelijk 
Meer info – Link


Animaties voor kinderen

Voor 8 tot 15 kinderen
2u
5 – 7€ pp
Verschillende formules mogelijk
Meer info – Link


Animatie
Broodoven
(3u)
op aanvraag
Autour du four
&
Parckfarm en haar vrijwilligers
zorgen 2 zondagen per maand (nog nader te bepalen welke) gratis voor het aansteken van en een animatie rond de broodoven 

Voor de andere dagen : aanvraagformulier (binnenkort online)

Aanvraag formulier. Gelieve de workshops nummer te melden. Bijvoorbeeld : #1 c.

* SOCIAAL TARIEF 

Van toepassing op buurthuizen, jeugdhuizen, kleine vzw’s, OCMW, kinderen (-12 jaar), … Als u denkt dat het sociaal tarief op u of uw organisatie van toepassing is, gelieve ons te contacteren op info@parckfarm.be

** DE BEWUSTE BIJDRAGE

Eén van de doelstellingen van vzw Parckfarm is het versterken van het sociale weefsel door ontmoetingen tussen bewoners mogelijk te maken. In haar hoedanigheid van « sociale boerderij  » is de vzw een open platform dat een duurzame en solidaire levensstijl in een stedelijk milieu promoot. Dat is waarom wij in vele van onze workshops werken met de bewuste en solidaire bijdrage (prijs).

  • Wat is de bewuste bijdrage ? Het gaat om een bedrag dat elke deelnemer beslist  te geven voor de ervaring die werd opgedaan tijdens de workshop. De bewuste bijdrage maakt komaf met een vaste prijs: het is degene die geniet van de dienst die beslist wat zijn bijdrage zal zijn. Door op deze manier tewerk te gaan, nodigen wij u uit na te denken over onze relatie met geld en de wijze waarop wij onze goederen uitwisselen. De bewuste bijdrage erkent de waarde van de begeleiding, van het geheel van kosten verbonden aan de organisatie ervan en van het gehele werk dat werd gerealiseerd om het evenement tot stand te brengen en het beoogde kwaliteitsniveau te bereiken.
  • Hoe werkt het concreet ?
    – Het is de som in euro die u bewust geeft voor wat u hebt ervaren, afhankelijk van uw financiële mogelijkheden en de mate waarin u steun  wilt geven aan de vzw Parckfarm en haar activiteiten. De som is niet verplicht maar er wordt wel steeds naar gevraagd.

– In het begin van de sessie worden de werking en het belang van de bewuste bijdrage uitgelegd aan de deelnemers.
– De overhandiging ervan gebeurt aan het einde van de workshop op niet-anonieme wijze aan de begeleider, maar anoniem naar de andere deelnemers toe.
– Er wordt geen verantwoording voor de gedane gift gevraagd.